The guitar is a fretted musical instrument that usually has six strings. It is typically played with both hands by strumming or plucking the strings with either a guitar pick or the fingers/fingernails of one hand, while simultaneously fretting (pressing the strings against the frets) with the fingers of the other hand.

Grafički korisnički interfejs ili GUI (engleski: graphical user interface) jeste metod interakcije sa računarom kroz manipulaciju grafičkim elementima i dodacima uz pomoć tekstovnih poruka i obavještenja. [1] [2] [3] Izgovara se približno kao gooey na engleskom jeziku, tj.gui, na bosanskom jeziku. [4]GUI programi prikazuju vizuelne elemente poput ikone, prozora i drugih elemenata. GUI - Wikipedia GUI se može odnositi na: Grafički korisnički interfejs; Globalno jedinstveni identifikator (engl. Globally unique identifier) Ova strana je razvrstavanje za više pojmova označenih jednim nazivom. Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamjenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovdje stigli GUI - Wikipedia GUI-Graphical User Interface (shqip Ndërfaqe Grafike e Përdoruesit) është një program kompjuterik që përdoret për të ndihmuar komunikimin mes njeriut dhe kompjuterit. GUI përdoret në paisje elektronike siç janë kompjuterët,paisjet shtëpiake,në industri dhe kjo arrihet përmes dritareve,ikonave dhe menyve tek të cilat mund të manipulohet me mi ose me tastaturë.

Grafički korisnički interfejs - Wikipedia

Jun 09, 2020 Gui - Wikipedia, den frie encyklopædi GUI er kort for det engelske Graphical user interface, på dansk bruges betegnelsen Grafisk brugerflade. 贵, eller Guì er en forkortelse for Guizhou provinsen i Kina . Dette er en artikel med en flertydig titel . Interface gráfica do utilizador – Wikipédia, a

Grafické uživatelské rozhraní – Wikipedie

Gui - Wikipedia People Surname. Gui (surname), an ancient Chinese surname, xing Bernard Gui (1261 or 1262–1331), inquisitor of the Dominican Order; Luigi Gui (1914–2010), Italian politician; Gui Minhai (born 1964), Chinese–born Swedish scholar and publisher; Vittorio Gui (1885–1975), Italian composer; Given name. Gui Bonsiepe (born 1934), German designer and academic; Gui Boratto (born 1974 Graphical user interfaces and consoles - Simple English Computers can display information and let the user give commands to it using two methods: a command line interface (CLI) or a graphical user interface (GUI).. In a command line interface, the user types commands using the keyboard to tell the computer to take an action. For example, the more command available in most operating systems will display the contents of a file. Gùi – Wikipedia tiếng Việt